Data bescherming en privacy zijn van groot belang voor de Bredase Rugby Club en we willen open en transparant zijn over de verwerking van persoonsgegevens. We hebben daarom een privacy beleid opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe persoonsgegevens van leden, ouders/verzorgers van jeugdleden onder de 16 jaar, vrijwilligers en sponsors worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

De Bredase Rugby Club is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming, de Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG].

Bredase Rugby Club
Vinkenberg 21
4847 CP Teteringen
KvK 40280601
Geautoriseerde vertegenwoordiger: Hans Jongejan [voorzitter]

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen de verschillende functionele administraties van de Bredase Rugby Club:

1] Ledenadministratie [van leden en ouders/verzorgers van jeugdleden onder de 16 jaar];
2] Vrijwilligersadministratie
3] Sponsoradministrateie

We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen aan- of ruilen met derden buiten de Bredase Rugby Club voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt voor het juiste functioneren en een normale bedrijfsvoering van de Bredase Rugby Club in haar hoedanigheid als sportvereniging. Gegevens van leden worden gedeeld met de Nederlandse Rugby Bond voor het verkrijgen van de individuele spelerskaarten.
Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Als sportvereniging heeft de Bredase Rugby Club een juridische grondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van haar leden, ouders/verzorgers van jeugdleden onder de 16 jaar, vrijwilligers en sponsors. Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we verzamelen, krijgt u van ons nadere uitleg of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang
U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met de Bredase Rugby Club die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen. U kunt hiervoor terecht via email adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Recht op portabiliteit
Wanneer de Bredase Rugby Club uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op correctie
U heeft het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering
U heeft het recht om op elk moment de door de Bredase Rugby Club verwerkte persoonsgegevens te laten verwijderen, behalve in de volgende situaties:

 • U bent een actief, contributie betalend lid, of de ouder/verzorger van een actief, contributie betalend jeugdlid onder de 16 jaar;
 • U heeft nog een openstaande betaling uitstaan voor gedeeltelijke- of gehele jaarcontributie;
 • U bent een actief vrijwilliger bij de Bredase Rugby Club;
 • U bent een actieve sponsor van de Bredase Rugby Club.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van de Bredase Rugby Club. De Bredase Rugby Club zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing [emails van promotionele aard].
Bij aanvaarding van het lidmaatschap gaat u als lid, of als ouder/verzorger van een jeugdlid onder de 16 jaar, automatisch akkoord met het ontvangen van specifieke emails die nodig zijn voor essentiële mededelingen en informatie omtrent de Bredase Rugby Club, uw team, het seizoen, toernooien en dergelijke.

 • Bij inschrijving als nieuw lid of jeugdlid onder de 16 jaar, kunt u uw voorkeuren aangeven betreft het wel of niet ontvangen van direct marketing emails [opt-in of opt-out];
 • Indien u op een later tijdstip niet langer direct marketing emails wenst te ontvangen, kunt u de opt-out instructies volgen die in de footer staan van elke marketing email;
 • U kunt ook uw voorkeur aangeven via ons redactie email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Een toestemming voor het ontvangen van direct marketing email [opt-in] is gebonden aan een specifiek email adres. Wanneer u dus een nieuw email adres opgeeft, dan dient u opnieuw uw voorkeur aan te geven wat betreft de direct marketing email toestemming. Deze transfereert niet automatsich mee naar het nieuwe email adres, ook al blijft u dezelfde persoon.

Onze WIM online nieuwsbrief is informatief en niet-commercieel van aard. Toch vragen wij uw formele toestemming voor het toesturen van deze nieuwsbrief. Indien u de andere informatieve emails ook niet wenst te ontvangen, kunt u dit ook aangeven. U bent dan zelf verantwoordelijk om de informatie op een andere wijze te verkrijgen, bijvoorbeeld via onze website, facebook pagina, team apps of andere manieren.

Recht op restrictie
U heeft in de volgende omstandigheden het recht om de Bredase Rugby Club te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • Indien u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van de Bredase Rugby Club, beperkt de Bredase Rugby Club elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang;
 • Indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet de Bredase Rugby Club elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens;
 • Als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • Als de Bredase Rugby Club de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we binnen de Bredase Rugby Club een persoon beschikbaar die uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelt. U kunt deze functionaris voor gegevensbescherming [Data Protection Officer] altijd bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Indien u van mening bent dat de Bredase Rugby Club uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website of op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Portretrecht

Een fotograaf , vaak een trotse ouder, kan foto’s of een opname maken bij een rugby wedstrijd of andere activiteit zoals het TBM rugby kamp. Volgens de regels van het portretrecht mogen zulke foto’s en filmpjes gepubliceerd worden, tenzij dit een redelijk belang van de geportretteerde schendt. Er is geen toestemming nodig van de personen op de foto of het filmpje om het materiaal te delen. Formeel gezegd valt dit onder een gebeurtenis op de openbare weg.

Toch wil BRC alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden onder de 16 jaar, de gelegenheid bieden om expliciet aan te geven of er toestemming is om beeldmateriaal te delen via team apps, de BRC website of social media zoals de BRC Facebook pagina.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies [kleine tekst bestandjes die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geinstalleerd] om goed te kunnen functioneren en om de inhoud van de website aan te passen aan het browsing gedrag van onze bezoekers. Hiermee proberen wij uw browsing ervaring te verbeteren. Geen enkele cookie kan of zal worden gebruikt om u als website bezoeker te identificeren of te contacteren. Ook zullen er geen cookies worden opgeslagen voor online advertenties door derde partijen.

Teams Jeugd: Turven - Benjamins - Mini's  - Cubs - Junioren - Colts              Teams volwassenen: Dames - Heren

2B Bouwconstructies
Attirance
Bluekens
Coiffure de Milano
Daamen
Dave van der Wiel
Facilicom
Garagebedrijf Nuijten
Hovenier Ken Kemerink
Irish Pub Mad Molly
Maglr - Create your Club Magazine Online
Martens
Meyer Beheer
Osteopathie de Singel
Overmat
PKwadraat
Profit & Progress
Rabobank
Rian Ontwerp - Grafische vormgeving
Rugbyschool